Skip to content

Bibliotheek

Over de bibliotheek

Van een gedeelte van de vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks de bibliotheek aangevuld met nieuwe boeken. Sinds enige tijd zijn daar ook speciale boeken te vinden, mocht uw kind moeite hebben met lezen. Zo proberen wij lezen voor iedereen interessant te maken en te houden. Gelukkig zijn er een aantal moeders die wekelijks enthousiast helpen met het uitlenen van de boeken. Zij zorgen ervoor dat de bibliotheek altijd netjes en overzichtelijk is, de boeken er verzorgd uitzien én dat de boeken weer (op tijd) ingeleverd worden. Alle informatie, zoals hoe de boeken zijn ingedeeld en wat de uitleenregels zijn, kunt u hieronder lezen.

Verdeling boeken

De indeling van de boeken vindt u hier. We hebben leesboeken, luisterboeken, prentenboeken en luisterboeken.

Categorie
Groep
Kenmerk
Prentenboeken
Groep 1-3
Witte sticker met P erop
Prentenboeken
Vanaf groep 3 (oudere kinderen)
Groene sticker met P/O erop
Leesboeken
Groep 3 – 4
Gele sticker
Leesboeken
Groep 4 – 6
Oranje sticker
Leesboeken
Groep 6 – 8
Blauwe sticker
Makkelijk lezen boeken
Blauwe groep (moeilijk lezende kinderen)
Witte sticker met een blauwe M
Informatieboeken
Vanaf groep 3
Luisterboeken
Uitgeleend aan kinderen van groep 5 en hoger, die in de blauwe groep van lezen zitten of dyslexie hebben.

Uitleenregels

Op maandag en vrijdag kunnen er boeken van school geleend worden door de leerlingen. De leerlingen van groep 0 t/m groep 2 mogen één boek, de leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen twee boeken. De leerlingen van groep 0 t/m 2 lenen prentenboeken, van groep 3 lenen eerst prentenboeken, later ‘gewone’ boeken. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen van de twee boeken één prentenboek meenemen (gecodeerd als p/o). Ze mogen ook één informatieboek meenemen. Maar het totaal is maximaal 2 boeken.

De boeken moeten meegenomen worden in de oranje tas, die elke leerling van onze school heeft gekregen in groep 0 of 1. Als zij deze tas niet meer hebben of hij is kapot, mag het ook in een soortgelijke tas, maar die moet van boven dicht kunnen en er mogen geen andere spullen in zitten. Zonder gesloten/afzonderlijke tas mogen leerlingen geen boek meenemen. Als de tas kapot is, en niet meer gemaakt kan worden, kunt u een briefje van u als ouder + geld meegeven op een bibliotheekdag. Uw kind kan dan via de bibliotheekmoeders een tas kopen voor € 2,30. We willen altijd een briefje (of mail) van u als ouder met de vraag om een boekentas, zien.

Het lenen van boeken is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

De boeken mogen 3 weken thuis gehouden worden, vanaf de vierde week moet er boete betaald worden, namelijk 50 cent per boek per week. Vanaf de zesde week geldt dat het boek volledig betaald moet worden. De bibliotheekmoeders houden van elk boek bij wanneer het is aangeschaft en tegen welke prijs.

Als een boek nog niet is ingeleverd en/of de boete nog niet is betaald, mag er geen ander boek worden geleend.

Vanaf de derde week krijgen de leerlingen een herinneringsbrief mee naar huis. Ook voor de boete krijgen de leerlingen een brief mee. Als een boek kwijt is of onherstelbaar beschadigd, moet het vergoed worden. Zoals al vermeld moet er boete betaald worden vanaf de vierde week. Vanaf zes weken wordt het boek als ‘kwijt’ beschouwd en moet het boek betaald worden. Als het boek dan later toch gevonden wordt, mag het boek door de lener gehouden worden. Het boek mag ook ingeleverd worden, echter de boete wordt niet terugbetaald. Als een boek beschadigd is, bijv. het is nat geworden, er zijn bladzijden uitgescheurd of er is in gekrast, moet het ook betaald worden. De biebmoeders beoordelen of de beschadiging onherstelbaar is en hoeveel er betaald moet worden. Ook in dit geval mag het (beschadigde) boek door de lener gehouden worden.

Voor het uitlenen aan de leerlingen geldt de normering zoals die op de boeken staat. Verder is het zo dat de bibliotheekmoeders bepalen of een leerling een bepaald boek mag lenen (kijkend naar het niveau). Dus het is niet zo dat een leerling bij de biebmoeders kan komen met het verhaal: van mijn moeder of van de juf mag ik wel blauw lezen. We handhaven de indeling zoals gemaakt en de biebmoeders bepalen. Afwijken van deze regel mag alleen als de leerkracht dit met juf Greet besproken heeft. Juf Greet is eindverantwoordelijk voor de bibliotheek, indien u contact wilt, of vragen heeft over bibliotheekzaken kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: bibliotheek@julianavanstolberg.nl.