Skip to content

Interne Begeleiding

"Het is een mooie uitdaging om mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op onze school elke dag met plezier naar school komen."
Juf Netty Overbeeke

Wie zijn de IB'ers?

Mijn naam is Juf Heidi van Leersum. Sinds augustus 2017 ben ik als Intern Begeleider werkzaam op deze school. Daarnaast ben ik al langer werkzaam als Intern Begeleider op een andere school in de Bommelerwaard. In mijn werk als Intern Begeleider besteed ik veel aandacht aan de zorgleerlingen. Ik zet me graag in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zij verdienen het om de juiste zorg en aandacht te krijgen van de juiste personen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Mijn naam is Juf Netty Overbeeke. Ik werk al een aantal jaren met veel plezier op de Juliana van Stolbergschool. Nu ben ik op dinsdag op school om mij geheel te richten op de leerlingenzorg. Dat betekent dat ik regelmatig met leerkrachten, ouders en externe deskundigen spreek over alle kinderen en alle zorgprocessen op school. Het is een mooie uitdaging om mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op onze school elke dag met plezier naar school komen.

"Ik zet me graag in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zij verdienen het om de juiste zorg en aandacht te krijgen van de juiste personen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen."
Juf Heidi van Leersum

Wie zijn de IB'ers?

Wij, Erika Blom en Heidi van Leersum zijn de IB’ers in de school. IB staat voor intern begeleider, en dat zegt eigenlijk precies wat we doen.

Intern begeleider: Juf Erika Blom

Mijn naam is Juf Erika Blom. Ik werk al een poosje met veel plezier op de Juliana van Stolbergschool Nu ben ik op dinsdag en donderdag op school om me geheel te richten op de leerlingenzorg. Dat betekent dat ik regelmatig met leerkrachten, ouders en externe deskundigen spreek over alle kinderen en alle zorgprocessen op school. Het is een mooie uitdaging om mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op onze school elke dag met plezier naar school komen.

Intern begeleider: Juf Heidi van Leersum

Mijn naam is Juf Heidi van Leersum. Sinds augustus 2017 ben ik als Intern Begeleider werkzaam op deze school. Daarnaast ben ik al langer werkzaam als Intern Begeleider op twee andere scholen in de Bommelerwaard. In mijn werk als Intern Begeleider besteed ik veel aandacht aan de zorgleerlingen. Ik zet me graag in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zij verdienen het om de juiste zorg en aandacht te krijgen van de juiste personen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

 

Wat doen wij?

We begeleiden binnen onze school op vrijwel alle vlakken die met leerlingenzorg te maken hebben. Op onze agenda staan regelmatig de volgende zaken:

In deze gesprekken kijken we zowel naar de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling en de positie van uw kind in de groep. We bespreken met elkaar wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en waar de knelpunten liggen.

We denken na over ons zorgbeleid en controleren of de afspraken die in de school zijn gemaakt ook daadwerkelijk worden nageleefd. Zo blijft ons onderwijs op niveau.

Regelmatig voeren we een uitgebreid gesprek met de directeur. We bespreken daar de ontwikkelingen in het onderwijs, ons schoolbeleid op het gebied van zorg en zorgen van specifieke kinderen.

Regelmatig zijn wij in gesprek met psychologenpraktijk Opdidakt, Buurtzorg Jong, logopediepraktijk Mars en Cesartherapie. Daarnaast spreken we veel ambulant begeleiders, psychologen en andere externen. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.

Twee keer per jaar worden in alle klassen de CITO-toetsen afgenomen. De leerkrachten analyseren deze om te zien wat er goed en minder goed gemaakt wordt, zodat we kunnen zien wat er in het leerstofaanbod aangepast moet worden. Wij leggen de resultaten van alle klassen naast normen van de inspectie om te kunnen zien of de leerlingen de lesstof op voldoende niveau beheersen. Als dat niet zo is, moet er een aanpassing komen. Deze aanpassing bespreken we dan samen met directie en leerkrachten, zodat ons onderwijs op het peil blijft wat we ervan mogen verwachten.

Regelmatig voeren we ook gesprekken met ouders. Zo proberen we – samen met u en samen met de groepsleerkracht – naar oplossingen te zoeken die passen bij uw kind.