Skip to content

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Liever geen onderzoek?

Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.

Jeugdgezondheidszorg (GGD)

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.

 

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar

De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.

 

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.

De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen.

Mijn Kinddossier

De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.

In Mijn Kinddossier staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind. Ook kunnen ouders afspraken bekijken, resultaten of adviezen teruglezen of online een vragenlijst invullen.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD.

Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.

Contact en bereikbaarheid

Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met hen op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

 

Meer informatie

Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen te vinden.

Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Samenwerking

Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

Wie zijn de IB'ers?

Wij, Erika Blom en Heidi van Leersum zijn de IB’ers in de school. IB staat voor intern begeleider, en dat zegt eigenlijk precies wat we doen.

Intern begeleider: Juf Erika Blom

Mijn naam is Juf Erika Blom. Ik werk al een poosje met veel plezier op de Juliana van Stolbergschool Nu ben ik op dinsdag en donderdag op school om me geheel te richten op de leerlingenzorg. Dat betekent dat ik regelmatig met leerkrachten, ouders en externe deskundigen spreek over alle kinderen en alle zorgprocessen op school. Het is een mooie uitdaging om mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op onze school elke dag met plezier naar school komen.

Intern begeleider: Juf Heidi van Leersum

Mijn naam is Juf Heidi van Leersum. Sinds augustus 2017 ben ik als Intern Begeleider werkzaam op deze school. Daarnaast ben ik al langer werkzaam als Intern Begeleider op twee andere scholen in de Bommelerwaard. In mijn werk als Intern Begeleider besteed ik veel aandacht aan de zorgleerlingen. Ik zet me graag in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zij verdienen het om de juiste zorg en aandacht te krijgen van de juiste personen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.