Skip to content

Berséba

Berséba samenwerkingsverband

Berséba is het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs, waar onze school bij aangesloten is. Samen met Berséba zorgt de school ervoor dat elke leerling de juiste hulp ontvangt. Dat kan binnen de school zijn, maar ook daarbuiten indien wij als school niet de juiste expertise hebben om een kind verder te helpen.