Schoolvereniging

Wie zijn wij?

Onze school gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van Primair onderwijs op Reformatorische Grondslag. Uit en door de leden van de vereniging wordt het bestuur gekozen.
Eenmaal per jaar belegt de vereniging een vergadering om haar werkzaamheden aan de leden voor te leggen. Het is mogelijk om lid te worden. U dient daarbij wel de grondslag van de school (de Bijbel, verklaard in de drie Formulieren van Enigheid – Statuten, Artikel 2) te onderschrijven.
Voor een aanmeldingspakket kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van het schoolbestuur.

Jaarverslag

Minimaal 1 keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden waar de jaarrekening wordt gepresenteerd en het jaarverslag wordt vastgesteld. Het jaarverslag kunt u ook hieronder vinden.