Skip to content

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Op deze pagina kunt u verlof aanvragen. In de schoolgids (Hoofdstuk 9 - Leerplicht) vindt u meer informatie rondom het aanvragen en verlenen van verlof.

Aanvraagformulier

Lees eerst het reglement voordat u verlof aanvraagt.