Skip to content

Bestuur

Stichting De Planthof

 

Wie zijn wij?

Onze school maakt per 1 augustus 2019 deel uit van Stichting de Planthof. De grondslag van de stichting is de Bijbel (Statenvertaling) verklaard in de drie Formulieren van Enigheid. Onder deze stichting valt ook de School met de Bijbel te Gameren en de Eben Haezerschool in Leerbroek. Het stichtingsbestuur bestaat uit een zestal toezichthoudende bestuursleden en een uitvoerend bestuurder. Deze formuleert het beleid dat vervolgens door de locatiedirectie en het team wordt uitgevoerd. De toezichthouders keuren het vastgestelde beleid goed. Daarnaast kent de school de Vereniging tot het Verstrekken van Primair onderwijs op Reformatorische Grondslag. Deze Vereniging heeft bestuursleden die de Verenigingszaken behartigen en zich inzetten voor het vormgeven van de identiteit van onze school. Dit laatste doen zij in de hoedanigheid van Identiteitsraad.

De Vereniging tot het Verstrekken van Primair onderwijs op Reformatorische Grondslag behartigt de identiteitsgebonden zaken in en rond de school. Uit en door de leden van de vereniging worden namen voorgedragen voor vacatures in het bestuur van Stichting de Planthof die het formele bevoegd gezag van de school vormt. Eenmaal per jaar belegt de vereniging een vergadering om haar werkzaamheden aan de leden voor te leggen. Het is mogelijk om lid te worden. U dient daarbij wel de grondslag van de school (de Bijbel, verklaard in de drie Formulieren van Enigheid – Statuten, Artikel 2) te onderschrijven. Voor een aanmeldingspakket kunt u per mail contact opnemen met de secretaris van het schoolbestuur.

Neem contact op...

Dhr. A. Zweistra

Dhr. A. Zweistra

(Voorzitter)

E-mail

Dhr. C. v.d. Spek

Dhr. C. v.d. Spek

(Penningmeester)

E-mail