Bestuur

Dit is het bestuur van de Juliana van Stolbergschool.

Wie zijn wij?

Het collectief bestuur bestaat uit een beleidsvormend en een toezichthoudend bestuur. In de regel vergadert het bestuur gezamenlijk om de 6 weken. Aan de hand van de jaaragenda bewaakt het bestuur de uitvoering van het beleid dat voor het grootste deel is gemandateerd aan de directeur. Hierin komen alle beleidsterreinen terug.

Neem contact op...

Wilt u graag spreken met een specifiek bestuurslid?
Kijk hieronder voor de contactgegevens.

Dhr. L. van Klinken

(voorzitter)

E-mail

Dhr. G. Fortuyn

(secretaris)

E-mail

Dhr. C. van der Spek

(penningmeester)

E-mail

Dhr. C. Mans

E-mail

Dhr. J. Schenkeveld

E-mail

Dhr. S. Mansvelder

E-mail