Intern begeleiders

Algemene informatie Interne Begeleiding:

Wij, Erika Blom en Heidi van Leersum zijn de IB’ers in de school. IB staat voor intern begeleider, en dat zegt eigenlijk precies wat we doen. We begeleiden binnen onze school op vrijwel alle vlakken die met leerlingenzorg te maken hebben. Op onze agenda staan regelmatig de volgende zaken:

  • Gesprekken voeren met de leerkracht van uw kind: in deze gesprekken kijken we zowel naar de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling en de positie van uw kind in de groep. We bespreken met elkaar wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en waar de knelpunten liggen.
  • Coördineren van de leerlingenzorg: we denken na over ons zorgbeleid en controleren of de afspraken die in de school zijn gemaakt ook daadwerkelijk worden nageleefd. Zo blijft ons onderwijs op niveau.
  • Overleg met directie: maandelijks voeren we een uitgebreid gesprek met de directeur en de bouwcoördinatoren. We bespreken daar de ontwikkelingen in het onderwijs, ons schoolbeleid op het gebied van zorg en zorgen van specifieke kinderen.
  • Overleg met allerlei externen: regelmatig zijn we in gesprek met psychologenpraktijk BNT, Buurtzorg Jong en logopediepraktijk Mars. Daarnaast spreken we veel ambulant begeleiders, psychologen en andere externen. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van uw kind.
  • Analyse: twee keer per jaar worden in alle klassen de CITO-toetsen afgenomen. De leerkrachten analyseren deze om te zien wat er goed en minder goed gemaakt wordt, zodat we kunnen zien wat er in het leerstofaanbod aangepast moet worden. Wij leggen de resultaten van alle klassen naast normen van de inspectie om te kunnen zien of de leerlingen de lesstof op voldoende niveau beheersen. Als dat niet zo is, moet er een aanpassing komen. Deze aanpassing bespreken we dan samen met directie en leerkrachten, zodat ons onderwijs op het peil blijft wat we ervan mogen verwachten.
  • Gesprekken met ouders: regelmatig voeren we ook gesprekken met ouders. Zo proberen we – samen met u en samen met de groepsleerkracht – naar oplossingen te zoeken die passen bij uw kind.

Natuurlijk doen we nog veel meer en kunnen we deze lijst nog veel langer maken, maar door bovenstaande taken hebt u – hopen wij – wat meer inzicht gekregen in wat wij nu eigenlijk doen, daar in dat kamertje boven!

 

   foto-site  Juf Erika Blom                    

Mijn naam is Juf Erika Blom. Ik werk al een poosje met veel plezier op de Juliana van Stolbergschool. Eerst enkele jaren in groep 6. Een poosje later ben ik Intern Begeleider geworden. Ook heb ik een aantal jaren in groep 8 mogen werken. Nu ben ik op dinsdag en donderdag op school om me geheel te richten op de leerlingenzorg. Dat betekent dat ik regelmatig met leerkrachten, ouders en externe deskundigen spreek over alle kinderen en alle zorgprocessen op school. Het is een mooie uitdaging om mee te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op onze school elke dag met plezier naar school komen. Ik woon in Waardenburg, het dorpje wat net aan de andere kant van de ‘Bommelse brug’ ligt. In m’n vrije tijd vind ik het erg leuk om met mijn 3 kinderen iets leuks te gaan doen of om familie en vrienden te bezoeken. Verder houd ik me graag bezig met de volgende hobby’s: tuinieren, lezen, haken, fietsen en koken. 

  

   Juf Heidi van Leersum

Mijn naam is Juf Heidi van Leersum. Sinds augustus 2017 ben ik als Intern Begeleider werkzaam op deze school. Daarnaast ben ik al langer werkzaam als Intern Begeleider op twee andere scholen in de Bommelerwaard. Ik woon sinds een tijdje in Hedel. In mijn vrije tijd hou ik me graag bezig met lezen en knutselen. In mijn werk als Intern Begeleider besteed ik veel aandacht aan de zorgleerlingen. Ik zet me graag in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zij verdienen het om de juiste zorg en aandacht te krijgen van de juiste personen, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ik coördineer dit, samen met alle betrokkenen rondom de kinderen en de kinderen zelf. Ouders zijn hierbij ook onmisbaar. Ik ben aanwezig op dinsdag. Loop gerust een keertje binnen om kennis te maken!