IMG_0621

De plaats en functie van onze MR

Onze school is verplicht een MR te hebben op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten die – formeel – overleggen over het beleid van onze school. De MR bespreekt met het de directie (het zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de Ouderraad heeft de MR bepaalde bevoegdheden (het verlenen van instemming of het geven van advies). De directie moet dan ook over bepaalde onderwerpen eerst instemming of advies vragen aan de MR, voordat ze een besluit neemt.

Onze samenstelling

Onze MR bestaat uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en 2 vertegenwoordigers van de leerkrachten (personeelsgeleding). Dit schooljaar zijn we begonnen met juf Jacoline Wouterse en juf Greet van Giessen (personeelsgeleding), Joost van Oversteeg en Alinda Waaijenberg (oudergeleding).

Onze vergaderingen

We vergaderen ongeveer 6 keer in het schooljaar. Dat doen we op dezelfde avond als het bestuur en directie. We beginnen een vergadering alleen als MR. Vervolgens schuiven halverwege de avond dhr. van der Spek (namens het bestuur) en juf Sanne Fokker ( namens de directie) aan tafel. Daarna ronden we als MR weer alleen af. Op deze manier blijven ‘de lijnen’ erg kort. Als we zaken hebben die meteen met bestuur en directie besproken moeten worden, dan kan dat ook.

Indien wij advies c.q. instemming moeten geven over een bepaald onderwerp, dan wordt dat ook vaak meteen op zo’n avond gedaan. Vervolgens wordt dat door ons nog schriftelijk bevestigd.

We hopen u met deze uitleg een kijkje te hebben gegeven in de werkzaamheden van de Medezeggenschapsraad van onze school! Hebt u vragen c.q. opmerkingen mail ons dan gerust! Ons mailadres is a.waaijenberg@julianavanstolberg.nl.