Groep 0

Groep 0

Elk jaar bekijken we hoe de startgroep (0-groep) voor de kleuters kan worden ingericht. Dan gaat het om het aantal dagdelen, de dagen waarop het onderwijs gegeven wordt en welke kinderen van de Voorschool mogelijk al vervroegd kunnen instromen. Het kan ook voorkomen dat deze kinderen instromen in de 1-2 combinatie. Dat heeft zeker niet onze voorkeur, maar hangt af van het aantal leerlingen in de kleutergroepen 1-2. Voor dit cursusjaar is dat niet het geval.

Om een werkbare 0-groep te starten qua aantal kinderen, kijken we welke kinderen uit de Voorschool bijna 4 jaar worden en overleggen we met de ouders of deze kinderen alvast kunnen instromen in de 0-groep.

Dagen waarop de 0-groep na de kerstvakantie werkt: maandag hele dag, dinsdagmorgen, woensdagmorgen. Vanuit de Voorschool en de kleutergroep worden de ouders verder geïnformeerd.