Inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven

Als ouderraad willen wij u graag informeren wat er met het geld gebeurt dat er wordt verdiend. Hieronder treft u een globaal overzicht aan van de inkomsten en de uitgaven.

Inkomsten

De inkomsten van de ouderraad bestaan uit:

 • de voorjaarsactie: paaseitjes door groep 3 en 4;
 • de najaarsactie: herfstcake door groep 6 en 7;
 • de collecte die wordt gehouden in de middag en de avond tijdens de kerstvieringen;
 • (een gedeelte van) de opbrengst van de Fancy Fair (even jaren) dan wel (een gedeelte van) de opbrengst van de projectweek (oneven jaren);
 • de betaling van de jaarlijkse factuur voor het schoolreisgeld c.q. kampgeld, alsmede de vrijwillige bijdrage van € 30,- per gezin.

 

Uitgaven
Van de collecte die tijdens het kerstvieringen wordt gehouden, wordt geprobeerd de boekjes te bekostigen die alle leerlingen krijgen met Kerst. Helaas lukt het al een aantal jaren niet meer om de gehele nota van de kerstboekjes hiervan te voldoen. Het is fijn dat de leerlingen zo goed hun best doen met de diverse acties, zodat deze boekjes nog steeds bekostigd kunnen worden.

 

Uiteraard wordt het schoolreisgeld c.q. kampgeld besteed voor de betaling van het schoolreisje en het kamp.

 

Een gedeelte van de vrijwillige bijdrage per gezin is voor aanschaf van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.

 

Van de acties (als er vooraf géén specifiek doel is gesteld), Fancy Fair/projectweek én het restant van de vrijwillige bijdrage per gezin worden de volgende zaken bekostigd:

 • het Kerstfeest;
 • het schenken van warme chocomel op de laatste dag voor de kerstvakantie;
 • restant bedrag van de kerstboekjesnota;
 • de afscheidsdag en –avond van groep 8;
 • de Bas-boeken, die worden gegeven aan elke nieuwe leerling;
 • eventuele boodschappen t.b.v. de te houden activiteiten;
 • spullen die nodig zijn om hoofdluiscontroles uit te voeren;
 • cadeautjes die worden gegeven bij een bruiloft, geboorte, jubileum, afscheid;
 • een eventuele bijbetaling aan het schoolreis/kamp.

 

Verder is het streven om ieder jaar een bedrag te reserveren voor onvoorziene uitgaven.