De Juliana van Stolbergschool, een school voor reformatorisch basisonderwijs

Welkom!

Hartelijk welkom op de website van de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen. Onze school is een gezellige dorpsschool waar alle kinderen welkom zijn ongeacht hun achtergrond. Uit tevredenheidsonderzoeken en uit gesprekken met ouders en leerlingen kunnen we opmaken dat kinderen zich over het algemeen veilig voelen op onze school. Daarnaast mogen wij u melden dat onze school over de hele lijn op voldoende tot goed niveau presteert. Goede opbrengsten van het onderwijs zijn mede te danken aan de professionele leerkrachten. Daarnaast hebben we betrokken ouders. Wij (ouders en leerkrachten) voeren gesprek over het kind. Dit doen we o.a. door het voeren van luistergesprekken en het informeren van ouders over de taak en rol die zij kunnen hebben in de begeleiding van hun kind. We noemen dit educatief partnerschap. Het is de hartelijke wens van team en bestuur dat we in gezamenlijkheid en eensgezindheid zorgdragen voor de christelijke opvoeding en een voorspoedige ontwikkeling van onze kinderen. Daartoe hebben we elkaar nodig maar bovenal de zegen van de Heere. Voor alle plannen en voornemens die op deze website vermeld staan, geldt DV, Deo Volente: “Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen we dit of dat doen” (Jacobus 4: 15)
 • Adres

  Juliana van Stolbergschool
  Basisschool voor reformatorisch onderwijs
  Dorpsweg 2 
  5307HK Poederoijen
  Tel: 0418-671315 info@julianavanstolberg.nl